Немски формуляри ще се издават и заверяват в структурите на НАП по места от 20 юли 2015 г.

06 Юли 2015

Уважаеми клиенти, 

От 20.07.2015 г. издаването и заверяването на немски формуляри:

ще се извършва от компетентната териториална структура на НАП.

За стартиране на процеса по издаване и заверяванe на посочените формуляри следва да се подаде „Искане за издаване на документ“ (Обр. № Окд-51) в съответната структура на НАП. Образецът може да бъде намерен и на място във всеки офис на Агенцията.

Бланките на германски формуляри, следва да се представят попълнени и подписани пред органите по приходите. 

 

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 06.07.2015
Затвори