Актуализиран е Наръчник по ДОПК - І част

23 Април 2012

 

 Наръчникът по данъчно – осигурителния процесуален кодекс – І част за 2012 година е  съобразeн с действащия през 2012 г. ДОПК.

Промените за 2012 година в ДОПК са единствено във фиш ІІ.V.3 на Наръчника, в който е посочено, че срокът за извършване на ревизията е до три месеца – чл. 114, ал. 1 от ДОПК.

Рубрика Ръководства, наръчници и др.

       

             

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 23.04.2012
Затвори