Освобождаване на гаранции за участие по ОП с предмет: „Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи в две обособени позиции: 1.Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи на недвижими имоти, стопански, складови и жилищни сгради, апартаменти и имуществото в тях отнети в полза на държавата, находящи се на територията на област София град, област София област, област Перник, област Кюстендил и област Благоевград: 2. Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи на административни помещения с адрес: гр.Своге, ул.”Цар Симеон” № 9”

12 Януари 2015

На 29.12.2014 г., на осн. Чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП и във връзка с изтекъл срок за обжалване на решението за избор на изпълнител  в горепосочената открита процедура е освободена гаранцията за участие в открита процедура за възлагане на ОП с предмет: „Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи в две обособени позиции:  1.Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи на недвижими имоти, стопански, складови и жилищни сгради, апартаменти и имуществото в тях отнети в полза на държавата, находящи се на територията на област София град, област София област, област Перник, област Кюстендил и  област Благоевград: 2. Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи на административни помещения с адрес: гр.Своге,  ул.”Цар Симеон” № 9”:

3С СОТ” ЕАД (класиран участник на 1-во място по позиция 1 с решението на възложителя за определяне на изпълнител;)

„3С СОТ ЕАД (класиран участник на 1-во място по позиция 2 с решението на възложителя за определяне на изпълнител;)

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 12.01.2015
Затвори