За повече информация ...

16 Януари 2018

За лицата в неплатен отпуск по тяхно желание (например в случаите чл. 160, ал. 1, чл. 170, ал. 2 и чл. 171 от Кодекса на труда), които не подлежат на осигуряване на друго основание, здравноосигурителната вноска е изцяло за тяхна сметка. В този случай те трябва да внесат при работодателя дължимите за тяхна сметка вноски. Сумата може да бъде внесена авансово за избран период от време. Осигурителната вноска за тези лица се внася в НАП чрез съответното предприятие или организация до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнася. 

Вноската е в размер на 8 % за 2019 г.

Осигурителният доход за тези лица е половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

За 2019 г. половината от минималният месечен размер на осигурителния доход е 280 лв.

Лицата в неплатен отпуск по тяхно желание нямат задължение да подават декларации, свързани със задължителното им здравно осигуряване в Националната агенция за приходите. Това е задължен да направи осигуряващият им. 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 16.01.2018
Затвори