Изплатени средства по договор № 103/18.12.2014 г. с предмет „Охрана на обекти чрез СОТ на недвижими имоти отнети в полза н държавата”

10 Февруари 2016

ИНФОРМАЦИЯ

за изплатени средства по договор № 103/18.12.2014 г. с предмет „Охрана на обекти чрез СОТ на недвижими имоти отнети в полза н държавата”

Във връзка с изпълнение на договор № 103/18.12.2014 г., сключен между ТД на НАП София и „ВИП СЕКЮРИТИ”  ЕООД,

- на основание  фактура №1302027461/10.12.2015 г. на 13.01.2016 г. е извършено плащане към изпълнителя по договора в размер на 32.00 лв. без ДДС или 38.40 лв. с ДДС съгласно условията на раздел IV от  договора.  

- на основание  фактура №1302027847/04.12.2015 г. на 25.01.2016 г. е извършено плащане към изпълнителя по договора в размер на 32.00 лв. без ДДС или 38.40 лв. с ДДС съгласно условията на раздел IV от  договора.   

Линк в АОП: 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333139333439

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 10.02.2016
Затвори