Изплатени средства по договор № 104/18.12.2014 г. с предмет „Охрана чрез СОТ на административните помещение във ФО Своге”

11 Февруари 2016

ИНФОРМАЦИЯ

за изплатени средства по договор № 104/18.12.2014 г. с предмет „Охрана чрез СОТ на административните помещение във ФО Своге” 

Във връзка с изпълнение на договор № 104/18.12.2014 г., сключен между ТД на НАП София и „ВИП СЕКЮРИТИ”  ЕООД,

- на основание  фактура №1302027844/04.01.2016 г. на 27.01.2016 г. е извършено плащане към изпълнителя по договора в размер на 160.00 лв. без ДДС или 192.00 лв. с ДДС съгласно условията на раздел IV от  договора. 

Линка в АОП : 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333139333439

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 11.02.2016
Затвори