Становища, указания, инструкции

В тази рубрика ще можете да прочетете и да изтеглите актуалните становища и указания, свързани със системата на осигуряване в България.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване