Становища, указания, наръчници

В тази рубрика ще можете да прочетете и да изтеглите актуалните становища и указания, свързани с данъчната система в Република България.

Закон за корпоративното подоходно облагане