Контакти с офисите на НАП

  • Информационен телефон на НАП - 0700 18 700.  
  • Запитвания могат да се изпращат и на имейл адрес infocenter@nra.bg
  • Контактите (е-мейл адресите) за кореспонденция, подписана с електронен подпис за всяка териториална структура на НАП е достъпна от падащото меню.

За информация за данък сгради, такса смет, патентен данък, данък МПС, данък върху наследството, такса за притежаване на куче за София град вижте телефоните на общинските структури в столицата

БУЛСТАТ на НАП

Списък на пощенските станции, в които се приемат данъчни декларации

Работното време на салоните за обслужване във всички офиси на НАП е всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 ч. без прекъсване. Граждани се приемат  до 17.30 ч., като обслужването им може да продължи не повече от два часа след приключване на официално обявеното работно време.

За да видите контактите за съответната Териториална дирекция или офис на НАП, изберете от падащия списък

ТД на НАП Велико Търново

Код:5000
Телефон:(062) 61 71 82 (подаване на декларации, информация за услуги), (062) 61 71 32 (здравен статус), (062) 61 71 37 (подаване на декларации от работодатели, осигурители, самоосигуряващи се лица);
Адрес:пл.„Център” 2
Виж картата:

Фронт–офис Свищов

Код:5250
Телефон:(0631) 6 01 74
Адрес:Адрес за кореспонденция: Велико Търново 5000, пл."Център" №2
Виж картата: