Контакти с офисите на НАП

За информация за данък сгради, такса смет, патентен данък, данък МПС, данък върху наследството, такса за притежаване на куче за София град вижте телефоните на общинските структури в столицата

БУЛСТАТ на НАП

Списък на пощенските станции, в които се приемат данъчни декларации

Приемно време на служителите от дирекция ОДОП София, Варна, Бургас, Пловдив и Велико Търново

Работното време на салоните за обслужване във всички офиси на НАП е всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 ч. без прекъсване. Граждани се приемат  до 17.30 ч., като обслужването им може да продължи не повече от два часа след приключване на официално обявеното работно време.

За да видите контактите за съответната Териториална дирекция или офис на НАП, изберете от падащия списък

Офис за обслужване Хасково

Код:6300
Телефон:(038) 609 297 началник сектор „Услуги за клиента”, (038) 609 454 деловодство на сектор „Услуги за клиента”, (038) 609 460 „Прием на декларации”, (038) 609 457 „Обработка на декларации”, (038) 609 460 „Регистрации и проверки, (038) 609 222 „Издаване на удостоверения”, (038) 609 229 „Здравен статус”, (038) 609 459 „Връчители”, (038) 609 280 началник сектор „Обработка на плащанията и задълженията”
Адрес:пл.„Свобода” 2
Виж картата: