Контакти с офисите на НАП

За информация за данък сгради, такса смет, патентен данък, данък МПС, данък върху наследството, такса за притежаване на куче за София град вижте телефоните на общинските структури в столицата

БУЛСТАТ на НАП

Списък на пощенските станции, в които се приемат данъчни декларации

Приемно време на служителите от дирекция ОДОП София, Варна, Бургас, Пловдив и Велико Търново

Работното време на салоните за обслужване във всички офиси на НАП е всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 ч. без прекъсване. Граждани се приемат  до 17.30 ч., като обслужването им може да продължи не повече от два часа след приключване на официално обявеното работно време.

За да видите контактите за съответната Териториална дирекция или офис на НАП, изберете от падащия списък

Офис за обслужване Хасково

Код:6300
Телефон:Началник сектор „Услуги за клиента”: 038/ 609 297; Деловодство на сектор „Услуги за клиента”: 038/ 609 454; „Прием на декларации”: 038/ 609 456; „Обработка на декларации”: 038/ 609 457; „Регистрации и проверки: 038/ 609 460; „Издаване на удостоверения”: 038/ 609 223; „Здравен статус”: 038/ 609 456; „Връчители”: 038/ 609 459; Началник сектор „Обработка на плащанията и задълженията”: 038/ 609 280
Адрес:пл.„Свобода” 2
Виж картата: