Контакти с офисите на НАП

  • Информационен телефон на НАП - 0700 18 700.  
  • Запитвания могат да се изпращат и на имейл адрес infocenter@nra.bg
  • Контактите (е-мейл адресите) за кореспонденция, подписана с електронен подпис за всяка териториална структура на НАП е достъпна от падащото меню.

За информация за данък сгради, такса смет, патентен данък, данък МПС, данък върху наследството, такса за притежаване на куче за София град вижте телефоните на общинските структури в столицата

БУЛСТАТ на НАП

Списък на пощенските станции, в които се приемат данъчни декларации

Работното време на салоните за обслужване във всички офиси на НАП е всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 ч. без прекъсване. Граждани се приемат  до 17.30 ч., като обслужването им може да продължи не повече от два часа след приключване на официално обявеното работно време.

За да видите контактите за съответната Териториална дирекция или офис на НАП, изберете от падащия списък

ТД на НАП Пловдив

Код:4004
Телефон:Данъчно облагане и осигуряване, прием на декларации 032/ 935 681; 032/ 67 88 48; 032/935 452; Справки за здравно осигуряване 032/935 719; Издаване на удостоверения 032/935 449; Справка за извършени плащания 032/935 440; Възстановяване на надвнесени суми 032/935 453;
Адрес:ул.„Скопие” 106
Виж картата: