Закони

В тази рубрика ще можете да прочетете и да изтеглите актуалните нормативни актове, свързани с данъчната система в България.

Закон за местните данъци и такси