Кодове за вид плащане

Кодове за вид плащане

Плащанията за данъци и други плащания към централния бюджет се извършват по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за тези преводи се прилага код за вид плащане 11 00 00.

Плащанията за социално–осигурителните фондове към НОИ се извършват по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за тези преводи се прилага код за вид плащане 55 11 11.

Плащанията за здравноосигурителните вноски към НЗОК  се извършват по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за тези преводи се прилага код за вид плащане 56 11 11.

Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат по досегашните сметки за ДЗПО на съответните териториални дирекции на НАП, като за всички тези преводи се прилага код за вид плащане 58 11 11.