• За връзка със звеното по фискален контрол: 
  • 0884/ 094735
  • 0884/ 094113
  • E-mail fisc.control@nra.bg