Сигнали за корупция

Сигнали за корупция може да подавате по:

  • Електронен път – ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител на НАП, можете да попълните данните и да ги изпратите чрез електронната поща на имейл адрес infocenter@nra.bg
  • Телефон – чрез информационния център на НАП на телефон 0700 18 700 на цената на стандартен разговор от цялата страна в зависимост от договора с Вашия оператор. Сигнали се приемат от понеделник до петък от 9,00 до 17,30 ч. Задължително условие при подаване на сигнал за корумпиран служител е обаждането да не е анонимно.
  • Пощата – информация за нередности и сигнали за корупция в Национална агенция за приходите, може да изпращате на адрес: София 1000, бул. „Дондуков“ 52.

Съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години“.

НАП гарантира анонимност на гражданите.

Благодарим Ви за съдействието!