Права при осигуряване във фонд за ДЗПО

  • Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на:

- допълнителна пожизнена пенсия за старост след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа на КСО;

- еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида при пожизнено загубена работоспособност над 70.99 на сто;

- еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер при условията и по реда на този дял.

  • Осигуряване в професионален пенсионен фонд дава право на:

- срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд;

- еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при пожизнено загубена работоспособност над 70.99 на сто;

- еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или пенсионер при условията и по реда на този дял.

До 31. 12. 2014 г. лицата, които работят при условията на първа и втора категория труд могат да се пенсионират на основание §4, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, като средствата по техните индивидуални партиди се прехвърлят във фонд „Пенсии” на ДОО  и тяхната пенсия се отпуска от териториалните поделения на Националния осигурителен институт. След тази дата лицата, които се възползват от възможността за ранно пенсиониране, ще получават пенсия до навършване на възрастта по чл. 68 от КСО от съответния професионален пенсионен фонд и след навършването на тази възраст ще имат право на пенсия, отпусната от НОИ.

.......................................................................................................................

= Осигурени лица

= Осигурителни вноски

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация