Внасяне на осигурителните вноски

Осигурителните вноски се внасят по сметката за задължителни осигурителни вноски за социално-осигурителните фондове:

  • По банков път.

Вижте банковите сметки

Плащането може да стане от всяка банка с попълване на платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета. Обичайно банките удържат такса за преводите. 

  • Чрез интернет
  • Без такси с дебитни и кредитни карти Mastercard, Maestro, Visa и Bcard чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на НАП.
  • С пощенски запис за данъчно плащане.

В записа се вписват адресът и наименованието на съответната териториална дирекция (офис) на НАП, пощенският код, както и дължимата сума.

.......................................................................................................................

Осигурени лица

Осигуряващи и самоосигуряващи се лица

= Размер и разпределение на осигурителните вноски

Осигурителен доход

Срокове за внасяне на осигурителните вноски