Как да ползвам електронните услуги на НАП

За да ползвате е – услуги на НАП, е необходимо да инсталирате базовите сертификати на StampIt. Това можете да направите като инсталирате последователно StampIT Primary Root CA и StampIT Qualified CA.

Електронните услуги на НАП, достъпни с квалифициран електронен подпис /КЕП/, са с един вход за достъп /с различен вход за достъп са подаването на данни за ЕСФП и на данни от агент - платци/. Моля, запознайте се с инструкциите за ползване на услугите, публикувани при всеки вход в системата за достъп.

==> Специфични настройки

==> Е- услуги със свободен достъп - Справки за здравноосигурителен статус; фирми регистрирани по ЗДДС и др.; калкулатори

==> Как да получа своя персонален идентификационен код (ПИК)?

==> Пълен и частичен достъп

==> Бланка за оттегляне на упълномощаване за подаване на документи по електронен път (Уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен адрес)

==> Програмни продукти, които разпространява НАП

==> Плащане на данъци и осигурителни вноски по Интернет не изисква електронен подпис!

За плащане чрез виртуален ПОС на НАП се изисква да притежавате дебитната или кредитна карта с логото на Mastercard, Maestro, Visa или Bcard, издадена от българска платежна институция.

 За плащане чрез Ерау се изисква регистрация в системата на epay.bg.

 Оторизираните за България доставчици на електронни подписи са:

След като се снабдите с електронен подпис, задължително трябва да подадете заявление за ползване на електронните услуги на НАП, като изпратите заявлението по интернет и подпишете с електронен подпис.

Сертификат за квалифициран електронен подпис /КЕП/ се издава от регистриран доставчик на удостоверителни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията