Информационен център на НАП

 Списък с контакти на експертите, отговорни за събиране на просрочени задължения в териториалните дирекция на НАП

ВАЖНО! За да ползвате услугите на Информационния център на НАП от чужбина, е необходимо да наберете номер (+359/2) 9859 6801

На единния телефонен номер за цялата страна  0700 18 700 гражданите и представителите на фирми могат да получават актуална данъчна и осигурителна информация. На телефон 0700 18 700 гражданите могат да подадат и сигнали за корупция.

Телефонното обаждане е на цената на градски разговор от цялата страна. Телефонът работи в установеното за НАП работно време – от 9.00 до 17.30 ч. в делнични дни. Обажданията от мобилни телефони към телефон 070018700 се заплащат по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

 Запитвания могат да се изпращат и на имейл адрес: infocenter@nra.bg

Експертите на агенцията ще дават отговори на въпроси, свързани с декларирането и плащането на данъци и задължителни осигурителни вноски, сроковете за подаване на декларации и плащане на задължения. По телефона ще може да се получи още информация за начините на плащане, банковите сметки и нужните платежни документи, както и за попълването на данъчните и осигурителни декларации и формуляри. Клиентите на  НАП ще могат да направят и справка за здравно-осигурителния си статус по телефона или да получат указания как да ползват електронните услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите. 

На телефон    070018700  не могат да се правят справки за дължимите местни данъци и такси (данък сгради, такса смети и данъците върху превозните средства) тъй като от началото на 2006 г . те се обслужват от общинската администрация, а не от НАП. За повече информация за местните данъци и такси, свържете се  с общинските отдели “Местни данъци и такси” в София или изтеглете  списък с телефоните на общинските служби извън столицата.