Програмни продукти за уведомлението по чл. 62, ал. 4 и за промяна на работодател по чл. 123 ал. 1 от Кодекса на труда

......Спецификации на входните файлове с данни от уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда 

(Съобразно “Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ”, обн. ДВ бр.1/06.01.2009г) 

......Спецификации на входните файлове с данни от уведомления за смяна на работодател по чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда                                  

(Съобразно “Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ”, обн. ДВ бр. 25/24.03.2006 г.)

.....Изисквания към външните разработчици на програмни продукти за подаване на Уведомления за трудови договори     

****************************************************************      

Програмен продукт „Трудови договори” за 2014 г.   

 В програмния продукт е включена НКПД, в сила от 1 януари 2014 г.

Програмен продукт "Трудови договори" за 2014 г. - 1_17

== > Ръководство за инсталация на Програмен продукт "Трудови договори" (за първоначална инсталация и за обновяване)

== >  Ръководство на потребителя за ползване на продукта

== > Описание на промените във версиите