Програмни продукти

Програмен продукт "FISCAL" за генериране на файлове с данни

Информационна система "Контрол на горивата"

 Програмни продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице", обр. № 3 "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет, от фонд "Безработица" и други", обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ" и генериране на данни в електронен вид от осигурителни каси за разпределяне на направените от тях плащания  

Програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация

Програмни продукти за уведомлението по чл. 62, ал. 4 и за промяна на работодател по чл. 123 ал. 1 от Кодекса на труда

 Програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ”  за изплатени доходи на физически лица за 2013 г

 Предоставяне на информация за доходите от спестявания към Национална агенция за приходите - технически спецификации 

 Валидационни схеми при подаване на информация за доходите от спестявания към Национална агенция за приходите                      

 Ръководство относно изискванията за предоставяне на информация за доходи от спестявания от агент-платци на територията на България

Помощни материали относно изискванията за предоставяне на информация за доходи от спестявания от агент-платци на територията на България

Директива 2003/48/ЕО на съвета от 3 юни 2003 година относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания