Публикувани са актуализирани xml схеми за подаване на данни от фискални устройства и ИАСУТД съгласно последните промени в Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г.

08 Октомври 2018

В рубриката "Фискални устройства" на "Програмни продукти" са публикувани:

Актуализирани xml описания и xsd схеми за подаване на данни от фискалните устройства/ИАСУТД (съгласно промени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г., публикувани в ДВ, бр. 80 от 28 септември 2018 г.)

Обмен на данни между ФУ/ИАСУТД и НАП (съгласно промени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г., публикувани в ДВ, бр. 80 от 28 септември 2018 г.)

Повече информация може да намерите в:

Начало» За бизнеса» Програмни продукти» Фискални устройства

За бизнеса» Програмни продукти» Фискални устройства» XML схеми

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 08.10.2018
Затвори