Открита процедура 00530-2017-0110 „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на сигнално-охранителна техника /СОТ/ и охрана със СОТ на административната сграда на ТД на НАП ГДО, находяща се в гр.София, ул.„Аксаков” №29. Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на СОТ в частта от административна сграда /1-ви надпартерен етаж/, предоставена за управление на НАП, находяща се в гр.София, ул.„Врабча” №23“

24 Ноември 2017
 • Решение и обявление за откриване на процедурата 27.11.2017
 • Документация по ОП 28.11.2017 
 • Връзка към АОП
 • Протокол 2 от работата на комисията по ОП 19.01.2018
 • НАП отваря ценови оферти по ОП 01.02.2018
 • Доклад, решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисията по ОП 20.02.2018
 • Обявления за възложени поръчки и сключени договори №№36/29.03.2018 г. по ОП 1; 37/29.03.2018 г. по ОП 2; 38/29.03.2018 г. по ОП 3 25.04.2018
 • Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
  Създаден на: 24.11.2017
  Затвори