Открита процедура 00530-2017-0109 „Охранителни услуги - охрана на обекти с физическа охрана и чрез сигнално-охранителни системи за нуждите на ТД на НАП София, в шест обособени позиции"

24 Ноември 2017
  • Документация за участие в обществената поръчка, решение и обявление за откриване на процедурата 27.11.2017
  • Връзка към АОП
  • НАП отваря ценови оферти по ОП 15.01.2018
  • Протоколи от работата на комисията, доклад до възложителя, решение за избор на изпълнител  25.01.2018
  • Обявление за възложена поръчка и договори от № 8 до №13 /13.03.2018 г. ведно с приложения по ОП 15.03.2018
  • Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
    Създаден на: 24.11.2017
    Затвори