Открита процедура 00530-2017-0108 „Продължаване правото на ползване на налични в НАП софтуерни лицензи в пет самостоятелни обособени позиции..."

22 Ноември 2017
 • Документация за участие в обществената поръчка, решение и обявление за откриване на процедурата 24.11.2017
 • Връзка към АОП
 • Решение за прекратяване на процедурата по ОП1 10.01.2018
 • Протокол №1 и протокол №2 от работата на комисията по ОП 12.01.2018
 • Обявление за възложена поръчка  25.01.2018
 • НАП отваря ценови оферти  26.01.2018
 • Протоколи №3 и 4 от работата на комисията, доклад до възложителя, решение за определяне на изпълнител по ОП5 и за прекратяване по ОП2,3 и 4 по ОП 19.02.2018
 • Обявление за възложена поръчка по ОП2,3 и 4 по ОП 08.03.2018
 • Обявление за възложена поръчка и сключен договор №35/28.03.2018 г. по ОП 25.04.2018
 •  

  Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
  Създаден на: 22.11.2017
  Затвори