ТД на НАП Варна обявява търг с тайно наддаване на акцизни стоки

26 Февруари 2014

ТД на НАП Варна организира провеждането на търг № 3/2014г. с тайно наддаване на алкохолни напитки по реда на Наредба № 7/02.09.2010 г. на министъра на финансите, за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки, на основание Заповед № ЗЦУ – 200/22.02.2012г. на изпълнителния директор на НАП.

Огледи могат да бъдат извършвани всеки присъствен ден в периода от 13.03.2014г. до 21.03.2014г. включително, в работно време от 09.00 ч. до 17.30 ч. по местонахождението на вещите:

 

Създаден на: 26.02.2014
Затвори