Декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор от земеделците

05 Май 2011

Физическите лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, но не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им. В случай, че изберат облагането да е по реда, предвиден за едноличните търговци, следва да прилагат този ред за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години. Правото на избор се упражнява с подаване на декларация в срок до 31 декември на предходната година. За 2011 г. срокът да подаване на декларацията е до 31 май 2011 г.

 Декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа от физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители

Вижте повече в рубриката Какви данъци и осигуровки внасят земеделците     

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 05.05.2011
Затвори