Банкови сметки на постъпленията от продажби на конфискувани активи

01 Ноември 2016

Открити са набирателни сметки за отчитане, съхраняване и разпределяне на постъпленията от продажби на конфискувани активи (в изпълнение на т.71 от ДДС №12/10.12.2009г.):

ТД на НАП София                

Банка: Сибанк АД

IBAN: BG44BUIB98883322943400                                                   

BIC: BUIBBGSF                                                                                                                                                  

ТД на НАП Бургас

Банка: Инвестбанк АД

IBAN: BG23 IORT 8048 3388 8000 01                                            

BIC: IORTBGSF                                                                                                                                       

ТД на НАП Варна

Банка: Инвестбанк АД

IBAN: BG98IORT73773300320000                                                     

BIC: IORTBGSF                                                                                                                                                               

ТД на НАП В.Търново         

Банка: Инвестбанк АД      

IBAN: BG37 IORT 8048 3387 3754 01                                                

BIC: IORTBGSF

ТД на НАП Пловдив

Банка: Инвестбанк АД       

IBAN: BG90IORT73753350005000                                                   

 BIC: IORTBGSF

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 01.11.2016
Затвори