Електронните услуги на НАП с пълен и частичен достъп

02 Юли 2014

Във връзка с оптимизация  на електронния достъп на клиентите на НАП до данъчно-осигурителната им  информация, бе обособен пълен и частичен достъп при ползването на електронните услуги на НАП, чрез квалифициран електронен подпис /КЕП/.

В заявленията за достъп до е-услуги на НАП от задължено лице  и от упълномощено лице, са добавени чек-боксове за избор на нивото на достъп на лицата до информацията по предоставяните им услуги:

 

 

Пълният достъп позволява на заявилите го, да преглеждат всички документи и резултати от обработката, подадени за лицето независимо от сертификата, с който са подписани или валидността му. Този достъп позволява да бъдат разглеждани и справките предоставяни от НАП с КЕП, а именно:

Частичният достъп осигурява достъп само до данните, подадени със съответния текущ сертификат на лицето, на което е предоставена тази възможност.

I.    При подаване на „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задълженото лице” с попълнен чек-бокс за пълен достъп, същият се предоставя автоматично само на лица, които еднозначно могат да бъдат идентифицирани като собственици (за ЕТ), представляващи и управляващи субекта (ЕООД, Осигурител). В случаите, в които горното е невъзможно, на лицата автоматично се предоставя частичен достъп, като заявлението остава в статус „Чакащо потвърждение за пълен достъп”

За предоставяне на пълен достъп, задълженото лице следва да посети  компетентната структура на НАП като представи документи удостоверяващи правото му за получаване на пълен достъп до заявените услуги /пълномощно, документ удостоверяващ представителната власт на автора на КЕП/.

II.  При подаване на „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице” с попълнен чек-бокс за пълен или частичен достъп, заявлението остава в статус „Чакащо потвърждение”, а лицето следва да посетикомпетентния офис на НАП и предостави  иформация потвърждаваща правото им да ползват заявените услуги и достъпа до тях.

На всички упълномощени лица, на които към момента на стартиране на новата услуга са ползвали електронните услуги на НАП, автоматично се предоставя частичен достъп. Пълен достъп могат да получат след подаване на ново заявление и представяне на пълномощно в компетентната структура на НАП.

ВАЖНО!!!

В случай, че е заявено съгласие за достъп до данъчна и осигурителна информация от упълномощеното лице се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Клиентите, които имат достъп до електронните услуги на НАП, могат да намерят информация за типа на достъп, който имат към момента, в „Справка за достъп до електронните услуги на НАП”, налична в съответния профил на потребителя в Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с КЕП.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 02.07.2014
Затвори