НАП развива капацитет за оптимизиране на работните си процеси

11 Февруари 2014

Национална агенция за приходите ще оптимизира работните си процеси чрез реализирането на проект по Оперативна програма „Административен капацитет“. Проектът е с наименование „Придобиване и развиване на знанията и уменията на служителите на НАП за работа със софтуерни продукти от платформата АРИС и MS Office при управление на бизнес процесите и ИТ-архитектурата на НАП". Чрез изпълнението му Агенцията ще изгради и развие собствен капацитет за усъвършенстване на работните си процеси.

В рамките на проекта ще бъдат проведени специализирани обучения за служителите на НАП, които ще развият капацитета и знанията им за извършване на дейности по обработка и анализ на данните в процесния модел на Агенцията, измерването на характеристиките на процесите и търсене на възможности за оптимизирането им, чрез прилагане на нови методи и иновативни подходи, свързани с:

  1. Изчисляване на разходите за бизнес процеси – основни концепции, ключови индикатори за изпълнение, методи за изчисление.
  2. Приложимост на метода Activity Based Costing (ABC).
  3. Процесът за оптимизиране на процеси – основни етапи, оценка на процесите с ключови индикатори за изпълнение, интерпретиране на резултатите от оценката, подобряване на процесите.
  4. Извършване на „what-if” анализ и „as-is/to-be” сравнение.
Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 11.02.2014
Затвори