При преупълномощаване

08 Юни 2016

Когато на основание чл. 43 от Закона за задълженията и договорите, пълномощникът е преупълномощил друго лице да представлява задълженото лице (упълномощителя), преупълномощеният може да получи достъп до електронните услуги на НАП чрез КЕП след като удостовери пред служител на НАП представителната си власт. Удостоверяването се извършва чрез представяне на следните документи:

а) пълномощно, с което лицето-пълномощник е упълномощено да представлява задълженото лице и в което подробно е описано какви действия може да извършва пред НАП, включително и правото да преупълномощава, и

б) пълномощно, с което пълномощникът е преупълномощил съответното друго лице да извършва конкретните действия от негово име.

Когато преупълномощеното лице е юридическо лице чрез негов представител, управител или служител, квалифицираният електронен подпис на преупълномощеното лице следва да е с титуляр преупълномощеното юридическо лице и автор - физическото лице – представител/управител/служител на дружеството.

Когато преупълномощеното лице е служител на упълномощеното юридическо лице, и като такъв е преупълномощен да извършва изявления от името на задълженото лице, квалифицираният електронен подпис на преупълномощеното лице следва да е с титуляр същото юридическо лице и автор - физическото лице - служител на дружеството.

Когато преупълномощеното лице е физическо лице в лично качество квалифицираният електронен подпис на на преупълномощеното лице следва да е с титуляр и автор съответното преупълномощено физическо лице.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 08.06.2016
Затвори